Topptekst/bunntekst

Angi eller formater en topptekst eller bunntekst for en sidestil.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn → Topptekst og Bunntekst → Topptekst/Bunntekst-fane


Venstre område

Skriv inn teksten som skal vises til venstre i toppteksten eller bunnteksten.

Midt på

Skriv inn teksten som skal vises til venstre i toppteksten eller bunnteksten.

Høyre område

Skriv inn teksten som skal vises til høyre i toppteksten eller bunnteksten.

Topptekst/bunntekst

Velg en forhåndsbestemt topptekst eller bunntekst fra listen.

Tekstegenskaper

Åpner en dialogboks for å tilordne formater til ny eller valgt tekst. Dialogboksen Tekstattributter inneholder fanesidene Font, Font Effekter og Font Posisjon.

Ikon

Tekstegenskaper

Filnavn

Sett inn et filfelt i det valgte området Klikk på den for å sette inn tittelen. Hold knappen nede for å sette inn enten tittelen, filnavnet eller sti/filnavn fra undermenyen. Hvis du ikke kan tildele en tittel (se Fil – Egenskaper) vil filnavnet settes inn i stedet.

Ikon

Filnavn

Arknavn

Sett inn et felt med arknavnet i det valgte området av topp- eller bunnteksten. Feltet blir oppdatert med navnet på regnearket.

Ikon

Arknavn

Side

Sett inn et sidetallfelt i det valgte området av topp- eller bunnteksten. Feltet blir erstattet med sidetallet. Du kan på denne måten ha sammenhengende sidenummerering i dokumentet.

Ikon

Side

Sider

Sett inn et felt for antall sider i det valgte området av topp- eller bunnteksten. Feltet blir erstattet med antall sider i dokumentet.

Ikon

Sider

Dato

Sett inn et datofelt i det valgte området av topp- eller bunnteksten. Feltet blir erstattet med gjeldende dato.

Ikon

Dato

Tid

Sett inn et felt for klokkeslett i det valgte området av topp- eller bunnteksten. Feltet blir erstattet med gjeldende klokkeslett.

Ikon

Tid

Supporter oss!