Topptekst/bunntekst

Gir deg muligheten til å tilpasse og formatere topp- og bunntekster.

Dialogboksen Topptekst/bunntekst inneholder fanene for å definere topptekster og bunntekster. Det vil være separate faner for topp- og bunntekst på venstre og høyre side hvis alternativet Samme innhold venstre/høyre ikke var avmerket i Sidestil dialogen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn - topptekst og bunntekst.


Topp- og Bunntekst

Definerer eller formaterer en topp- eller bunntekst for sidestilen som brukes.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Supporter oss!