Topptekst/bunntekst

Gir deg muligheten til å tilpasse og formatere topp- og bunntekster.

The Headers/Footers dialog contains the tabs for defining headers and footers. There will be separate tabs for the left and right page headers and footers if the Same content left/right option was not marked in the Page Style dialog.

For å bruke denne funksjonen …

VedlgSett inn -Toppgtekst og bunntekst.


Topptekst/bunntekst

Angi eller formater en topptekst eller bunntekst for en sidestil.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Supporter oss!