Dokumentstruktur

Aktiverer og deaktiverer navigatoren. Navigatoren er et dokkingbart vindu.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Vis - Navigator.

På verktøylinjen Standard, klikk

Ikon

Vis/skjul dokumentstruktur


Dokumentstruktur

Velg Vis → Dokumentstruktur for å vise Dokumentstruktur.

Kolonne

Skriv inn kolonnebokstaven. Trykk Enter for å omplassere cellepekeren i den angitte kolonnen i den samme raden.

Rad

Skriv inn et radnummer. Trykk Enter for å omnplassere cellepekeren i den angitte raden i samme kolonnen.

Dataområde

Bestemmer det gjeldende dataområdet angitt ved plasseringen av celleskrivemerket.

Ikon

Dataområde

Start

Gå til cellen i starten av dataområdet, som du kan framheve ved hjelp av knappen Dataområde.

Ikon

Start

Slutt

Flytter til cellen i slutten av dataområdet, som du kan framheve ved hjelp av knappen Dataområde.

Ikon

Slutt

Skift

Trykk her for å slå av eller på innholdsvisningen. Bare det valgte dokumentstrukturelementet og underelementene som hører til blir vist. Trykk på knappen en gang til for å få tilbake visningen av alle elementene.

Ikon

Skift

Innhold

Gjør det mulig for deg å vise/skjule innholdet.

Ikon

Innhold

Scenarioer

Viser alle de tilgjengelige scenariene. Dobbeltklikk på et navn for å velge et scenario. Resultatet vises i regnearket. Velg Verktøy → Scenario om du vil vite mer.

Ikon

Scenarioer

Hvis Dokumentstruktur viser scenarier, kan benytte de følgende kommandoene når du høyreklikker på et scenarieelement:

Slett

Slett det valgte scenarioet.

Egenskaper

Åpne dialogvinduet Rediger Scenario hvor du kan redigere scenarioegenskaper.

Dramodus

Åpner en undermeny for å velge dra-moduset. Du bestemmer handling som skal utføres ved dra og slipp av et objekt fra Dokumentstrukturen inn i et dokument. Avhengig av moduset du velger, angir ikonet hvorvidt en hyperlenke, lenke eller kopi skal opprettes.

Ikon

Dramodus

Sett inn som hyperlenke

Sett inn en hyperlenke når du drar og slipper et objekt fra dokumentstrukturvinduet til dokumentet. Du kan klikke på den opprettede lenken for å sette pekeren og visningen til det respektive objektet.

Merknadsikon

Hvis du setter inn en hyperlenke som har referanse til et åpent dokument, må du lagre dokumentet før du kan bruke hyperlenken.


Sett inn som lenke

>Lag en lenke når du drar og slipper et objekt fra dokumentstrukturvinduet til dokumentet.

Sett inn som kopi

Lag en kopi når du drar og slipper et objekt fra dokumentstrukturvinduet til dokumentet.

Objekter

Viser alle objektene i dokumentet.

Dokumenter

Viser navnene på alle åpne dokumenter. Klikk på dokumentnavnet i dokumentstrukturen for å bytte til det dokumentet. Dokumentets status (i bruk/ikke i bruk) vises i parentesene etter navnet. Du kan bytte til et annet dokument i Vindu-menyen.

Supporter oss!