Forhåndsvis siden

Forhåndsviser siden eller avslutter forhåndsvisningen.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Meny Fil - Forhåndsvisning.

Fra grensesnittet med faner:

Velg Fil - Forhåndsvisning

Fra tastaturet:

+ Shift + O

Fra verktøylinjer:

Ikon Forhåndsvisning

Forhåndsvisning av utskrift


Bruk ikonene på verktøylinjen Forhåndsvis utskrift for å bla gjennom sidene i dokumentet eller skrive det ut.

du kan også klikke +Page Up and +Page Down taster for å bla gjennom sidene.

Merknadsikon

Dokumentet kan ikke redigeres når det er i forhåndsvisning.


Supporter oss!