tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 3.3.


tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 3.4.


tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 3.5.


tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 3.6.


tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.0.


tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.1.


tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.2.


tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.3.


tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.4.


tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 5.0.


tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 5.1.


tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 5.2.


tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 5.3.


tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 5.4.


tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 6.0.


tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 6.1.


tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 6.2.


tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 6.3.


tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 6.4.


tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 7.0.


tip

This function is available since LibreOffice 7.1.


Supporter oss!