tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 3.3.


tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 3.4.


tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 3.5.


tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 3.6.


tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.0.


tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.1.


tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.2.


tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.3.


tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.4.


tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 5.0.


tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 5.1.


tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 5.2.


tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 5.3.


tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 5.4.


tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 6.0.


tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 6.1.


tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 6.2.


tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 6.3.


tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 6.4.


tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 7.0.


tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 7.1.


tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 7.2.


Supporter oss!