Verktøy-meny

Velg Verktøy → Utforsker

Velg Verktøy → Detektiv → Finn foregående

«Shift+F7»

Menu Verktøy → Språk → Orddeling

Velg Verktøy → Utforsker→ Fjern foregående

Velg Verktøy → Detektiv → Finn avhengige

«Shift+F5»

Velg Verktøy → Utforsker→ Fjern avhengige

Velg Verktøy → Utforsker→ Fjern alle spor

Velg Verktøy → Utforsker→ Spor Feil

Velg Verktøy → Utforsker→ Fyllmodus

Velg Verktøy → Utforsker→ Merk ugyldige data

Velg Verktøy → Utforsker→ Oppdater Spor

Velg Verktøy → Utforsker→ Automatisk oppdatering

Velg Verktøy → søk mål

Velg Verktøy → Problemløser

Velg Verktøy → Løser, Innstillinger

Velg Verktøy → Scenarier

Velg Verktøy → Beskytt Ark

Velg Verktøy → Beskytt dokumentstruktur

Velg Verktøy → Celleinnhold → Re-kalkuler

«F9»

Velg - LibreOffice Calc - Formel.

Velg Verktøy → Celleinnhold → Automatisk beregning

Velg Verktøy → Celleinnhold → Autoinntasting

Supporter oss!