Format-meny

Velg Format - Celler.

Trykk +1.

Velg Format → Celler → Cellebeskyttelse

Velg Format → Rader

Velg Format → Rad → Optimal høyde

Velg Format → Rad → Skjul

Velg Format → Kolonne → Skjul

Velg Rediger → Skjul ark

Velg Format → Rad → Vis

Velg Format → Kolonne → Vis

Velg Format → Kolonner

Velg Format → Kolonne → Optimal bredde

Dobbeltklikk på det høyre kolonneskillet i kolonneoverskrifter

VelgArk.

VelgArk - Gi nytt navn - Ark.

VelgArk - Vis ark.

Velg Format → Side

Velg Format → Side → Ark

Velg Format → Utskriftsområder

Velg Format → Utskriftsområder - Definer.

Velg Format → Utskriftsområder → Legg til

Velg Format → Utskriftsområder → Fjern

Velg Format → Utskriftsområder - Rediger.

Velg Format - Autoformater Stiler.

På Verktøylinjen, trykk

AutoFormater Stiler Ikonet

Autoformatering

Velg Format → Vilkårsformatering

Supporter oss!