Format-meny

Velg Format - Celler.

Trykk +1.

Velg Format → Celler → Cellebeskyttelse

Velg Format → Rader

Velg Format → Rad → Optimal høyde

Velg Format → Rad → Skjul

Velg Format → Kolonne → Skjul

Velg Rediger → Skjul ark

Velg Format → Rad → Vis

Velg Format → Kolonne → Vis

Velg Format → Kolonner

Velg Format → Kolonne → Optimal bredde

Dobbeltklikk på det høyre kolonneskillet i kolonneoverskrifter

VelgArk.

Velg Format – Sidestil.

Velg kategorien Format - Sidestil - Ark.

Velg Format → Utskriftsområder

Velg Format → Utskriftsområder - Definer.

Velg Format → Utskriftsområder → Legg til

Velg Format → Utskriftsområder → Fjern

Velg Format → Utskriftsområder - Rediger.

Velg Format - Betinget - Betingelse.

Klikk på Formatterings-linjen

Ikon betinget format – betingelse

Betinget format

Velg Format - Betinget - Fargeskala

Klikk på Formattering-linjen

Ikon Fargeskala

Fargeskala

Velg Format - Betinget - Datalinje

Klikk på Formattering-linjen

Ikon Datalinje

Datalinje

Velg Format - Betinget - Ikonsett

Klikk på Formatterings-linjen

Ikon Ikonsett

Ikonsett

Velg Format - Betinget - Dato

Klikk på Formatterings-linjen

Ikon Dato

Dato

Velg Format - Betinget - Administrer

Velg Format - Autoformater Stiler.

Verktøylinjen, trykk

AutoFormater Stiler Ikonet

Autoformatering

Supporter oss!