Menyen «Sett inn»

VelgArk -> Sett inn Celler

Velg Vis -> Menylinjerog velg Sett inn Cellermenylinjen:

Ikon

Sett inn celler

Ikon

Sett inn celler nedenfor

Ikon

Sett inn celler til høyre

Ikon

Sett inn rader

Ikon

Sett inn kolonner

Velg Ark -> Sett inn Ark.

VelgArk -> Sett inn Ark fra Fil.

VelgSett inn -> Funksjon.

+F2

Klikk påFormellinjen

Ikon

Funksjonsveiviser

Sett inn → Funksjon → Kategori Database

Sett inn → Funksjon → Kategori Dato og klokkeslett

Sett inn → Funksjon → Kategori Finansielt

Sett inn → Funksjon → Kategori Informasjon

Sett Inn - Funksjon - Kategori Logisk

Sett inn → Funksjon → Kategori Matematisk

Sett inn → Funksjon → Kategori Matrise

Sett inn → Funksjon → Kategori Statistisk

Sett inn → Funksjon → Kategori Tekst

Sett inn → Funksjon → Kategori Regneark

Sett inn → Funksjon → Kategori Tillegg

Sett inn → Funksjon → Kategori Tillegg

VelgSett inn -> Navngitt område eller Uttrykk.

Velg Ark - Eksterne lenker.

VelgArk -> Navngitte områder og Uttrykk -> Definer.

+F3

VelgArk -> Navngitte områder og Uttrykk -> Sett inn.

Velg Ark -> Navnitte områder og Uttrykk -> Opprett.

VelgArk -> Navngitte Områder og Uttrykk -> Etiketter.

Supporter oss!