Menyen «Rediger»

VedlgSett inn -Toppgtekst og bunntekst.

Velg Sett inn → Topptekst og Bunntekst → Topptekst/Bunntekst-fane

Velg Ark → Fyll

Velg Rediger → Fyll → Ned

Velg Rediger → Fyll → Høyre

Velg Rediger → Fyll → Opp

Velg Rediger → Fyll → Venstre

Velg Rediger → Fyll → Ark

Velg Rediger → Fyll → Serie

Velg Rediger → Slett Innhold

Rettetast

Velg Rediger → Slett Celler

Velg Rediger → Slett ark

Åpne sprettoppmenyen for en arkfane

Velg Ark → Flytt eller kopier ark

Åpne sprettoppmenyen for en arkfane

Supporter oss!