Arbeide med VBA-makroer

Visual Basic for Applications (VBA) er en implementering av Microsofts Visual Basic som er innebygd i alle Microsoft Office-applikasjoner.

Støtte for VBA er ikke komplett, men den dekker en stor del av de vanlige bruksmønstrene. De fleste makroer bruker et håndterbart undersett av objekter i Excel API (som Range, Worksheet, Workbook, etc.), og støtten inkluderer disse objektene, og den mest brukte metoden/egenskapene til disse objektene.

Laster inn Microsoft Office-dokumenter med kjørbare VBA-makroer

Velg - Last inn/Lagre - VBA-egenskaper og merk av for Kjørbar kode. Deretter laster eller åpner du dokumentet.

Kjørbar kode

VBA-kode (Visual Basic for Applications) blir lest og er klar til å kjøres. Hvis det ikke er satt et merke i denne avkryssingsboksen, vil VBA-koden være kommentert ut slik at du kan se på den, men den vil ikke bli kjørt.

tip

Etter å ha lastet inn VBA-koden, setter LibreOffice inn setningen Alternativ VBASupport 1 i hver basismodul for å aktivere begrenset støtte for VBA-setninger, funksjoner og objekter. Se Option VBASupport Statement for mer informasjon.


Kjører VBA-makroer

Kjør VBA-makroer på samme måte som LibreOffice Basic-makroer.

Advarselsikon

Siden støtten for VBA ikke er fullstendig, må du kanskje redigere VBA-koden og fullføre den manglende støtten med LibreOffice Basic-objekter, setninger og funksjoner.


Redigering av VBA-makroer

VBA-makroer kan redigeres i LibreOffice Basic IDE.

Supporter oss!