UNO-objekter, -funksjoner og -tjenester

Funksjoner, objekter og tjenester til Unified Network Objects (UNO).

LibreOffice Globale objekter

StarDesktop objekt

StarDesktop-objektet representerer LibreOffice-applikasjonen. Noen rutiner eller brukergrensesnittobjekter som gjeldende vindu kan brukes via StarDesktop.

GetDefaultContext-funksjonen

Returnerer standardkonteksten til prosesstjenestefabrikken, hvis den finnes, ellers returnerer en nullreferanse.

GetProcessServiceManager-funksjonen

Returnerer ProcessServiceManager (sentral Uno ServiceManager).

GlobalScope-spesifikasjonselement

For å administrere personlige eller delte bibliotekscontainere (Applikasjonsmakroer eller Mine makroer) fra et dokument, bruk GlobalScope-spesifikasjonen.

Aktive dokumentobjekter

Følgende objekter kan brukes fra det aktive dokumentet.

BasicLibraries Objekt

DialogLibraries Objekt

ThisComponent Objekt

Denne komponenten representerer gjeldende dokument i grunnleggende makroer. Den adresserer den aktive komponenten hvis egenskaper kan leses og angis, og hvis metoder kan kalles. Egenskaper og metoder tilgjengelig gjennom ThisComponent avhenger av dokumenttypen.

ThisDatabaseDocument-objektet

ThisDatabaseDocument adresserer det aktive Base dokumentet hvis egenskaper kan leses og angis, og hvis metoder kan kalles.

ThisDatabaseDocument returnerer et objekt av typen com.sun.star.Database.Xcu

UNO-metoder

Bruk følgende metoder for å administrere eller spørre Unified Network Objects (UNO).

CreateUnoDialog-funksjon

Oppretter et Basic Uno-objekt som representerer en Uno-dialogkontroll under Basic-kjøring.

CreateUnoListener-funksjonen

Oppretter en Listener-forekomst.

CreateUnoService-funksjonen

Instantierer en Uno-tjeneste med ProcessServiceManager.

CreateUnoServiceWithArguments-funksjonen

Instantierer en UNO-tjeneste med ProcessServiceManager, inkludert tilleggsargumenter.

CreateUnoStruct-funksjon

Lag en instanse av en Uno-strukturtype.

CreateUnoValue-funksjonen

Returnerer et objekt som representerer en strengt skrevet verdi som refererer til Uno-typesystemet.

EqualUnoObjects-funksjonen

Returnerer Sann hvis de to spesifiserte Basic-variablene representerer samme Uno-objektforekomst.

HasUnoInterfaces-funksjon

Tester om et Basic Uno-objekt støtter visse Uno-grensesnitt.

IsUnoStruct-funksjon

Returnerer True hvis det gitte objektet er en Uno-struktur.

CreateObject-funksjon

Oppretter et UNO-objekt. På Windows kan også opprette OLE-objekter.

Denne metoden oppretter forekomster av typen som sendes som parameter.

note

LibreOffice gir et applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API) som gjør det mulig å kontrollere LibreOffice-komponentene med forskjellige programmeringsspråk ved å bruke LibreOffice Software Development Kit (SDK). For mer informasjon om LibreOffice API og programvareutviklingssettet, besøk https://api.libreoffice.org


Supporter oss!