ThisDatabaseDocument-objektet

ThisDatabaseDocument adresserer det aktive Base dokumentet hvis egenskaper kan leses og angis, og hvis metoder kan kalles.

ThisDatabaseDocument returnerer et objekt av typen com.sun.star.Database.Xcu

Syntaks:


    ThisDatabaseDocument
  

Når det aktive vinduet ikke er relatert til et basisdokument, returnerer ThisDatabaseDocument Ingenting.

tip

Når det aktive vinduet er Basic IDE, returnerer ThisDatabaseDocument objektet databasen som eier det gjeldende skriptet.


Eksempel:

Å åpne gjeldende database "formName" og maksimere den kan oppnås som vist:


    Dim form As Object
    ThisDatabaseDocument.CurrentController.connect("","")
    form = ThisDatabaseDocument.FormDocuments.getByName("formName").open )
    form.currentController.frame.ContainerWindow.IsMaximized = True
  

Supporter oss!