Erstatt funksjon

Erstatter en streng med en annen.

Syntaks:


    Replace (Expression As String, Find As String, Replace As String [, Start = 1 [, Count = -1 [, Compare = True]]]) As String
  

Når du trenger å sende færre parametere, bruk søkeordargumenter. Sending av verdier for færre parametere etter posisjon krever å angi verdier for alle parametere, valgfrie eller ikke. Dette sikrer at verdiene er i riktig posisjon. Hvis du sender parameterne ved navn - ved å bruke nøkkelordargumenter - kan du utelate alle andre mellomargumenter.

Returverdi:

Streng

Parametre:

Expression: Ethvert strenguttrykk du vil endre.

Find: Ethvert strenguttrykk som skal søkes etter.

Replace: Ethvert strenguttrykk som skal erstatte den funnet søkestrengen.

Start: Valgfritt numerisk uttrykk som indikerer tegnposisjonen der søket starter og også starten på delstrengen som skal returneres.

Antal: Valgfritt maksimalt antall ganger erstatningen skal utføres. Når satt til -1, utføres alle mulige erstatninger.

Sammenlign: Valgfritt boolsk uttrykk som definerer typen sammenligning. Verdien av denne parameteren kan være Sann eller Usann. Standardverdien for Sann angir en tekstsammenligning som ikke skiller mellom store og små bokstaver. Verdien til Usann spesifiserer en binær sammenligning som skiller mellom store og små bokstaver. Du kan like godt bruke 0 i stedet for Usann eller 1 i stedet for Sann.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


    MsgBox Replace ("aBbcnnbnn", "b", "$", 1, 1, False) 'returnerer "aB$cnnbnn"
    REM betyr: "b" bør erstattes, men
    REM * bare når små bokstaver (sammenlign=False), derav andre forekomst av "b"
    REM * kun første (skiller på store og små bokstaver) forekomst (antall=1)
    MsgBox Replace ("ABCDEFGHI", "E", "*", 4)
    REM returnerer D*FGHI fordi søket starter ved posisjon 4, som også er starten på den returnerte strengen.
    MsgBox Replace("aBbcnnbnn", "b", "$£", compare:=False) 'returnerer "aB$£cnn$£nn"
    REM Erstatt alle (antall = -1) "b" med "$£" med hensyn til store og små bokstaver (sammenlign=False) fra første bokstav (start=1)
  

Supporter oss!