Partisjonsfunksjon [VBA]

Returnerer en streng som indikerer hvor et tall forekommer innenfor en beregnet serie med områder.

warning

Denne konstanten, funksjonen eller objektet er aktivert med utsagnet Option VBASupport 1 plassert før den kjørbare programkoden i en modul.


Syntaks:

Partisjon (nummer, start, stopp, intervall)

Returverdi:

String

Parametre:

Nummer: Obligatorisk. Nummeret for å bestemme partisjonen.

Start: Obligatorisk. Et heltall som definerer den nedre verdien av tallområdet.

Stopp: Obligatorisk. Et heltall som definerer den høyeste verdien av området.

Intervall: Obligatorisk. Et heltall som spesifiserer størrelsen på partisjonene innenfor tallområdet (mellom Start og Stopp).

Eksempel:


    Option VBASupport 1
    Option Explicit
    Sub Test_Partition
      Dim retStr As String
      retStr = Partition(20, 0, 98, 5)
      skriv ut "20:24 tallet 20 forekommer i området: " & retStr
      retStr = Partition(20, 0, 99, 1)
      skriv ut " 20:20 tallet 20 forekommer i området: " & retStr
      retStr = Partition(120, 0, 99, 5)
      skriv ut "100: tallet 120 forekommer i området: " & retStr
      retStr = Partition(-5, 0, 99, 5)
      print " : -1 tallet -5 forekommer i området: " & retStr
      retStr = Partition(2, 0, 5, 2)
      skriv ut " 2: 3 tallet 2 forekommer i området: " & retStr
    End Sub
  

Supporter oss!