Partition Function [VBA]

Returns a string indicating where a number occurs within a calculated series of ranges.

warning

Denne konstanten, funksjonen eller objektet er aktivert med utsagnet Option VBASupport 1 plassert før den kjørbare programkoden i en modul.


Syntaks:

Partition( Number, Start, End, Interval)

Returverdi:

String

Parametre:

Number: Required. The number to determine the partition.

Start: Required. An integer number defining the lower value of the range of numbers.

End: Required. An integer number defining the highest value of the range.

Interval: Required. An integer number that specifies the size of the partitions within the range of numbers (between Start and End).

Eksempel:


    Option VBASupport 1
    Option Explicit
    Sub Test_Partition
      Dim retStr As String
      retStr = Partition(20, 0, 98, 5)
      print "20:24 the number 20 occurs in the range: " & retStr
      retStr = Partition(20, 0, 99, 1)
      print " 20: 20 the number 20 occurs in the range: " & retStr
      retStr = Partition(120, 0, 99, 5)
      print "100: the number 120 occurs in the range: " & retStr
      retStr = Partition(-5, 0, 99, 5)
      print "  : -1 the number -5 occurs in the range: " & retStr
      retStr = Partition(2, 0, 5, 2)
      print " 2: 3 the number 2 occurs in the range: " & retStr
    End Sub
  

Supporter oss!