Ny Operator

Bruk Ny-operatoren til å instansiere objekter av brukerdefinerte typer, samt Uno-tjenester, strukturer og oppregninger.

Syntaks:

Dim oObj as New ObjectType

oObj = New ObjectType

note

Operatoren Ny kan brukes enten under variabeldeklarering eller i en tilordningsoperasjon.


Eksempel:

Følgende eksempel bruker New-operatoren til å lage en forekomst av PropertyValue Uno-strukturen.


  ' Instantiering av objektet under variabeldeklarasjon
  Dim oProp1 as New com.sun.star.beans.PropertyValue
  oProp1.Name = "Some name"
  oProp1.Value = 100
  Det samme kan oppnås med et oppdrag
  Dim oProp2 as Object
  oProp2 = New com.sun.star.beans.PropertyValue
  oProp2.Name = "Other name"
  oProp2.Value = 200
 
tip

Ny operator er valgfri når du angir alternativet Alternativkompatibel.


Eksemplet nedenfor oppretter en ny type Student og instansierer et objekt av denne typen:


  Type Student
    FirstName as String
    Program as String
  End Type
  
  Sub TestObjects
    Dim oStudent1 as New Student
    oStudent1.FirstName = "John"
    oStudent2.Program = "Computer Science"
  End Sub
 

Supporter oss!