Er Operator

Tester om to grunnleggende variabler refererer til samme objektforekomst.

Syntaks:

result = oObj1 Is oObj2

Hvis oObj1 og oObj2 er referanser til samme objektforekomst, vil resultatet være Sann.

Eksempel:

Eksemplet nedenfor definerer først en ny type Student. Å kalle TestObjects oppretter objektet oStudent1 som et nytt objekt av denne typen.

Oppgaven oStudent2 = oStudent1 kopierer faktisk referansen til det samme objektet. Derfor er resultatet av å bruke Is-operatoren True.


  Type Student
    FirstName as String
    Program as String
  End Type
  
  Sub TestObjects
    Dim oStudent1 as new Student
    Dim oStudent2 as Variant
    oStudent2 = oStudent1
    MsgBox Student1 Is Student2 ' True
  End Sub
 

Eksemplet nedenfor returnerer False fordi oStudent1 og oStudent2 er referanser til to forskjellige objektforekomster, hver opprettet med New operatør.


  Sub TestObjects_v2
    Dim oStudent1 as new Student
    Dim oStudent2 as new Student
    MsgBox oStudent1 Is oStudent2 ' False
  End Sub
 

Supporter oss!