Syntaks fragmenter

LibreOffice Basic syntaks fragmenter.

argumentfragment

argumentfragment


   {[Optional [ByRef|ByVal]]|ParamArray} argument {{As typename|char}[ = expression]|[()]As Variant}
  

Parametre

Valgfritt: Argumentet er ikke obligatorisk.

ByRef: Argumentet sendes via en referanse. ByRef som er standard.

ByVal: Argumentet sendes med verdi. Verdien kan endres av den anropte rutinen.

char: Skriv inn deklarasjonstegn.

typenavn: Primitivt datatypenavn. Bibliotek- eller moduldefinerte typer kan også spesifiseres.

= uttrykk: Spesifiser en standardverdi for argumentet som samsvarer med dens deklarerte type. Valgfritt er nødvendig for hvert argument som spesifiserer en standardverdi.

ParamArray: Bruk ParamArray når antallet parametere er ubestemt. Et typisk scenario er en Calc brukerdefinert funksjon. Bruk av ParamArray bør begrenses til det siste argumentet i en rutine.

tip

Bruk avParamArray eller = uttrykk krever at Option Compatible plasseres foran den kjørbare programkoden i en modul.


warning

Når du bruker Alternativ VBASupport 1, Valgfri argumenter uten standardverdi (= uttrykk) initialiseres i henhold til deres datatype, bortsett fra hvis Variant.


matrise fragment

matrise fragment


   ( [[start To] end], .. )
  

Parametre

start: Nedre grense for en dimensjon.

end: Øvre grense for en dimensjon.

Flere dimensjoner for en matrise er angitt med komma (,)-tegn.

typenavn fragment

primitive datatypefragment


   {Boolean|Byte|Currency|Date|Double|Integer|Long|Object|Single|String|Variant}
  

char fragment

skriv deklarasjonstegn


   { % | & | ! | # | $ | @ }
  

Supporter oss!