Enum Uttrykk [VBA]

Definer oppregninger eller ikke-UNO konstantgrupper. En oppregning er en verdiliste som letter programmering og forenkler kodelogikkgjennomgang.

warning

Denne konstanten, funksjonen eller objektet er aktivert med utsagnet Option VBASupport 1 plassert før den kjørbare programkoden i en modul.


Syntaks:

Enum syntaks


    Enum list_name
      ' Object Statement block
    End Enum ' list_name
  

Parametre:

Innenfor en gitt oppregning, sett sammen verdier som logisk forholder seg til hverandre.

Eksempel:


    Option VBASupport 1
    Private Enum _WindowManager
      W1ND0WS = 1 ' Windows
      OS2PM = 2 ' OS/2 Presentation Manager
      MACINTOSH = 3 ' Macintosh
      MOTIF = 4 ' Motif Window Manager / Unix-like
      OPENLOOK = 5 ' Open Look / Unix-like
    End Enum
    Public Function WindowManager() As Object
      WindowManager = _WindowManager
    End Function ' <library>.<module>.WindowManager.XXX
  
note

Oppregnede verdier gjengis til Long datatype. Grunnleggende funksjoner er offentlige tilganger til oppregninger. Enumerasjonsnavn og verdinavn må være unike i et bibliotek og på tvers av moduler.


Bruk:

Vis WindowManager grupperte konstantverdier:


    Dim winMgr As Object : winMgr = <library>.<module>.WindowManager
    With winMgr
      Print .MACINTOSH, .MOTIF, .OPENLOOK, .OS2PM, .W1ND0WS
    End With
  
tip

Enumerasjoner kan utvides til andre datatyper ved å bruke Typesetning-definisjoner. Å anrope Python-skript fra Basic illustrerer denne mekanismen.


Const uttrykk, konstanter

Alternativ VBASupport statement

With uttrykk

Supporter oss!