DoEvents-funksjon

Overfører kontrollen til operativsystemet under makrokjøring, slik at det kan behandle hendelsene i kø.

note

DoEvents gir kompatibilitet med VBA. Den returnerer alltid 0. Å bruke den i LibreOffice er ikke nødvendig.


Syntaks:


    [Call] DoEvents[()] As Integer
  

Eksempel:

Begge eksemplene setter en progressiv teller på den første cellen i et nylig åpnet Calc-dokument.


   Sub DoEventsExample
     Dim i As Long, sheet As Object, cell As Object
     ark = ThisComponent.Sheets.getByIndex(0) ' ark 1
     cell = sheet.getCellByPosition(0,0) ' celle A1
     For i = 1 To 20000
       cell.setString(Str(i))
       DoEvents
     Next i
   End Sub ' DoEventsExample
  

   Sub DoEvents_example
     Dim i As Long, ui As Object
     GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("ScriptForge")
   	Set ui = CreateScriptService("SFDocuments.Calc", ThisComponent)
     For i = 1 To 20000
       ui.SetValue("A1", i)
       DoEvents
     Next i
     ui.Dispose()
   End Sub ' DoEvents_example
  

Supporter oss!