Hvordan lese syntaksdiagrammer og uttalelser

LibreOffice Grunnleggende utsagn bruker syntaksdiagrammer og tekstkonvensjoner som følger disse typografiske reglene:

Syntaksen til en LibreOffice Basic én-linje-setning er illustrert her:

Diagram eksempel

syntaks for et utsagn

Et sett med LibreOffice Basic-setninger - med valgfrie etiketter - bruker et kolon :-tegn for å skille dem, det kan avsluttes med en valgfri kommentar. REM eller et apostroftegn introduserer en kommentar.

diagramfragment

Teksteksempel

[ [label:] statement [: …] ] [{REM|'} text]

Et sett med LibreOffice Basic-setninger - med valgfrie etiketter - bruker et kolon :-tegn for å skille dem, det kan avsluttes med en valgfri kommentar. REM eller et apostroftegn introduserer en kommentar.

Eksempel:


    Sub Main
      Gå til dit ' hopp over første uttrykk
      her: Skriv ut 1, : der: Skriv ut 2 REM forklarende tekst her
    End Sub
  

Supporter oss!