CompatibilityMode()-funksjon

CompatibilityMode()-funksjonen kontrollerer eller spør om kjøretidsmodus. Det påvirker all kode som kjøres etter innstilling eller tilbakestilling av kjøretidsmodus.

warning

Bruk denne funksjonen med forsiktighet, begrens den til for eksempel dokumentkonvertering.


Syntaks:


   Kompatibilitetsmodus (Valgfri Aktiver som boolsk) Som boolsk
  

Returverdi:

Funksjonen Kompatibilitetsmodus returnerer alltid modusen som er aktiv etter utførelse. Det vil si at hvis den kalles med et argument, returnerer den den nye modusen; hvis den kalles uten et argument, returnerer den den aktive modusen uten å endre den.

Parametre:

Aktiver: Angir eller deaktiverer ny kompatibilitetsmodus når argumentet er tilstede.

note

CompatibilityMode-funksjonen er relatert til Alternativ VBASupport 1, i så fall returnerer den alltid Sann. Det er ikke relatert til Alternativ kompatibel kompilatordirektivet.


Denne funksjonen kan påvirke eller hjelpe i følgende situasjoner:

Eksempel:

Gitt en IKKE tom katalog på file:///home/me/Test


   Sub RemoveDir
   

MsgBox CompatibilityMode() ' False

CompatibilityMode( True ) RmDir( "file:///home/me/Test" ) CompatibilityMode False

MsgBox CompatibilityMode ' False

End Sub

Med CompatibilityMode( True ) oppretter programmet en feil, ellers slettes Test-katalogen og alt innholdet.

Eksempel:

Endring av Dir-atferd


  Sub VBADirCommand
    Kompatibilitetsmodus (Aktiver := Sann ) ' Viser også vanlige filer
    Entry$ = Dir( "file:///home/me/Tmp/*.*", 16 )
    Total$ = ""
    While Entry$ <> ""
      Total$ = Total$ + Entry$ + Chr$(13)
      Entry$ = Dir
    Wend
    MsgBox Total$
    CompatibilityMode Enable := Usann ' Viser bare kataloger
  End Sub
  

Supporter oss!