Alternativt ClassModule Uttrykk

Spesifiserer at modulen er en klassemodul som inneholder medlemmer, egenskaper, prosedyrer og funksjoner.

warning

Denne setningen må legges til før den kjørbare programkoden i en modul.


Parametre:

Denne setningen må brukes sammen med Option Compatible-setning eller Option VBASupport 1, førstnevnte aktiverer VBA-kompatibilitetsmodus, mens sistnevnte håndhever VBA-støtte i tillegg til kompatibilitet.

Syntaks:

Option ClassModule

Eksempel:


     Option Compatible
     Option ClassModule
       
     ' Valgfrie medlemmer finner du hit
       
     Private Sub Class_Initialize()
       ' Valgfri byggekode finner du her
     ' Valgfri destruksjonskode finner du her
     Private Sub Class_Terminate()
       ' Valgfri destruksjonskode finner du her
     'Egenskaper finner du her.
       
     'Egenskaper finner du her.
       
     ' Prosedyrer og funksjoner finner du her.
       
   

Supporter oss!