GetPathSeparator-funksjonen

Returnerer den operativsystemavhengige katalogseparatoren som brukes til å spesifisere filstier.

Syntaks:

GetPathSeparator()

Returverdi:

String

Parametre:

Ingen

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


    Sub ExampleGetPathSeparator
      MsgBox GetPathSeparator()
    End Sub
  

Det anbefales å bruke:

ConvertFromURL-funksjon for å konvertere en fil-URL til et systemfilnavn.

ConvertToURL funksjon for å konvertere et systemfilnavn til en fil-URL.

Se også URL-notasjon

Supporter oss!