CreateUnoServiceWithArguments-funksjonen

Instantierer en UNO-tjeneste med ProcessServiceManager, inkludert tilleggsargumenter.

Syntaks:


   CreateUnoServiceWithArguments(ServiceName As String, Arguments() As Variant) As Object
 
tip

UNO-tjenester som kan brukes med funksjonen CreateUnoServiceWithArguments kan identifiseres med metodenavn som følger et createInstanceWith.. eller createWith.. navnemønster.


Parametre:

ServiceName: UNO-tjenestenavnet som skal opprettes.

Argumenter: Ett til mange argumenter som spesifiserer forekomsten av tjenesten. Argumenter lagres som en endimensjonal matrise, i henhold til deres posisjoner i konstruktørmetodedefinisjonen.

Returverdi:

En forekomst av det gitte UNO-tjenestenavnet, ellers Null-verdi.

note

For en liste over tilgjengelige tjenester, besøk com::sun::star Module referansesiden.


Eksempel:

Eksemplet com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker nedenfor viser en Lagre som-dialog med to ekstra kontroller: en listeboks og en avkrysningsboks.


  Sub FileSaveAsDialog()
    td = com.sun.star.ui.dialogs.TemplateDescription
    options = td.FILESAVE_AUTOEXTENSION_TEMPLATE
    dlg = CreateUnoServiceWithArguments( _
     "com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker", _
     Array(options))
  End Sub ' FileSaveAsDialog
 
tip

UNO-tjenester har en omfattende nettdokumentasjon på nettstedet api.libreoffice.org. Besøk referansesiden FilePicker Service for å lære mer om metodene som tilbys av tjenesten som brukes i eksemplet ovenfor.


Eksempel:

Følgende kode bruker tjenesten com.sun.star.security.DocumentDigitalSignatures for å signere det gjeldende dokumentet:


Sub SignCurrentDocDialog
  Dim pv(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
  pv(0).Name = "StorageFormat"
  pv(0).Value = "ZipFormat"
  mode = com.sun.star.embed.ElementModes
  sf = CreateUnoService("com.sun.star.embed.StorageFactory")
  storage = sf.createInstanceWithArguments(Array(ThisComponent.URL, mode.WRITE, pv))
  dds = CreateUnoServiceWithArguments( _
   "com.sun.star.security.DocumentDigitalSignatures", _
   Array("1.2", True)) 
  dds.signDocumentContent(storage, Null)
End Sub ' SignCurrentDocDialog

CreateWithVersion og createWithVersionAndValidSignature konstruktørmetoder i Dokumentnatures.html star.security.DocumentDigitalSignatures UNO-tjenesten indikerer to forskjellige måter å instansiere denne tjenesten på med funksjonen CreateUnoServiceWithArguments.

Supporter oss!