Kompilatoralternativer, kj√łretidsbetingelser

Kompilatoralternativer spesifisert på modulnivå påvirker LibreOffice Grunnleggende kompilatorkontroller og feilmeldinger. Grunnleggende syntaks så vel som grunnleggende sett med instruksjoner kan være forskjellige i henhold til alternativene som er i bruk. Jo mindre Alternativ, det enkleste og tolerante LibreOffice Basic-språket er. Jo mer Alternativ, desto rikere og kontrollert blir Basic-språket.

note

Kompilatoralternativer m√• spesifiseres f√łr den kj√łrbare programkoden i en modul.


Syntaks:

Alternativ uttrykksdiagram

Basisuttrykk for alternativer

Definerer standard nedre grense for matriser som 0 eller 1.

Alternativt ClassModule Uttrykk

Spesifiserer at modulen er en klassemodul som inneholder medlemmer, egenskaper, prosedyrer og funksjoner.

Alternativ Compatible uttrykk

Alternativ Compatible utvider LibreOffice Basic-kompilatoren og kj√łretiden, og tillater ekstra spr√•kkonstruksjoner til Basic.

CompatibilityMode()-funksjon

CompatibilityMode()-funksjonen kontrollerer eller sp√łr om kj√łretidsmodus. Det p√•virker all kode som kj√łres etter innstilling eller tilbakestilling av kj√łretidsmodus.

Alternativ Eksplisitt uttrykk

Spesifiserer at hver variabel i programkoden må deklareres eksplisitt med Dim-setningen.

Alternativ Privat modul

Spesifiserer at omfanget av modulen er det for Basic-biblioteket den tilh√łrer.

Alternativ VBA st√łtte-uttrykk

Spesifiserer at LibreOffice Basic vil st√łtte noen VBA-uttrykk, funksjoner og objekter.

warning

Alternativer spesifisert p√• modulniv√• p√•virker ogs√• LibreOffice Grunnleggende kj√łretidsbetingelser. Oppf√łrselen til LibreOffice Grunnleggende instruksjoner kan variere.


Supporter oss!