Makro

Choose the macro that you want to execute when the selected graphic, frame, or OLE object is selected. Depending on the object that is selected, the function is either found on the Macro tab of the Object dialog, or in the Assign Macro dialog.

Hendelse

List opp hendelser som er relevante for makroene som er tildelt det valgte objektet.

The following table describes the macros and the events that can by linked to objects in your document:

Hendelse

Hendelsesutløser

OLE-objekt

Bilde

Ramme

Autotekst

Bildekartområde

Hyperlenke

Trykk på objektet

Object is selected.

Mus over objektet

Mouse moves over the object.

Følg hyperlenke

Hyperlink assigned to the object is clicked.

Mus forlater objektet

Mouse moves off of the object.

Bildene ble lastet inn som de skulle

Graphics are loaded successfully.

Innlastinga av bilder ble avbrutt

Loading of graphics is stopped by the user (for example, when downloading the page).

Feil ved innlasting av bilder

Graphics not successfully loaded, for example, if a graphic was not found.

Skriving av alfanumeriske tegn

Text is entered from the keyboard.

Skriving av ikke-alfanumeriske tegn

Nonprinting characters are entered from the keyboard, for example, tabs and line breaks.

Størrelse på ramme endres

Frame is resized with the mouse.

Ramme flyttes

Frame is moved with the mouse.

Før autotekst settes inn

Before a text block is inserted.

Etter at autotekst er satt inn

After a text block is inserted.


Makroer

Choose the macro that you want to execute when the selected event occurs.

Frames allow you to link events to a function, so that the function can determine if it processes the event or LibreOffice Writer.

Kategori

List opp åpne programmer og dokumenter i LibreOffice. Trykk på navnet til stedet der du vil lagre makroene.

Makronavn

List opp de tilgjengelige makroene. Trykk på makroen som du vil tildele det valgte objektet.

Tildel

Tildel den valgte makroen til den angitte hendelsen. Oppføringene til de tildelte makroene blir angitt etter hendelsen.

Fjern

Fjern makroen som er tildelt det valgte elementet.

Macro selection

Velg makroen du vil tildele.

Supporter oss!