Makro

Velg makroen du vil kjøre når den valgte grafikken, rammen eller OLE-objektet er valgt. Avhengig av objektet som er valgt, finnes funksjonen enten på Makro-fanen i Objekt-dialogen, eller i Tildel makro-dialogen.

Hendelse

List opp hendelser som er relevante for makroene som er tildelt det valgte objektet.

Følgende tabell beskriver makroene og hendelsene som kan kobles til objekter i dokumentet ditt:

Hendelse

Hendelsesutløser

OLE-objekt

Bilde

Ramme

Autotekst

Bildekartområde

Hyperlenke

Trykk på objektet

Objekt er valgt.

Mus over objektet

Musen beveger seg over objektet.

Følg hyperlenke

Hyperkobling som er tilordnet objektet klikkes.

Mus forlater objektet

Musen beveger seg bort fra objektet.

Bildene ble lastet inn som de skulle

Grafikken er lastet inn.

Innlastinga av bilder ble avbrutt

Lasting av grafikk stoppes av brukeren (for eksempel ved nedlasting av siden).

Feil ved innlasting av bilder

Grafikk ble ikke lastet inn, for eksempel hvis ikke grafikk ble funnet.

Skriving av alfanumeriske tegn

Tekst skrives inn fra tastaturet.

Skriving av ikke-alfanumeriske tegn

Tegn som ikke skrives ut, legges inn fra tastaturet, for eksempel tabulatorer og linjeskift.

Størrelse på ramme endres

Størrelsen på rammen endres med musen.

Ramme flyttes

Rammen flyttes med musen.

Før autotekst settes inn

Før at en tekstblokk settes inn.

Etter at autotekst er satt inn

Etter at en tekstblokk er satt inn.


Makroer

Velg makroen du vil kjøre når den valgte hendelsen inntreffer.

Rammer lar deg koble hendelser til en funksjon, slik at funksjonen kan avgjøre om den behandler hendelsen eller LibreOffice Writer.

Kategori

List opp åpne programmer og dokumenter i LibreOffice. Trykk på navnet til stedet der du vil lagre makroene.

Makronavn

List opp de tilgjengelige makroene. Trykk på makroen som du vil tildele det valgte objektet.

Tildel

Tildel den valgte makroen til den angitte hendelsen. Oppføringene til de tildelte makroene blir angitt etter hendelsen.

Fjern

Fjern makroen som er tildelt det valgte elementet.

Makrovalg

Velg makroen du vil tildele.

Supporter oss!