FormatNumber [VBA]

Returnerer en streng med tallformatering brukt på et numerisk uttrykk.

warning

Denne konstanten, funksjonen eller objektet er aktivert med utsagnet Option VBASupport 1 plassert før den kjørbare programkoden i en modul.


Syntaks:


    FormatNumber( expression As Variant, [numDigitsAfterDecimal As Integer], [includeLeadingDigit As Integer], _
      [useParensForNegativeNumbers As Integer], [groupDigits As Integer] ) As String
  

Returverdi:

String

Parametre:

uttrykk: Obligatorisk. Et numerisk uttrykk som skal formateres. Hvis uttrykk er en streng, må desimal- og tusenskilletegn lokaliseres.

numDigitsAfterDecimal: Valgfritt. En numerisk verdi som spesifiserer antall sifre som skal vises etter desimalet. Hvis den utelates, har den verdien -1 som standard, noe som betyr at standardinnstillingene for brukergrensesnittets lokalitet skal brukes.

includeLeadingDigit: Valgfritt. En vbTriState oppregningsverdi, som spesifiserer om en innledende null skal vises for brøkverdier.

useParensForNegativeNumbers: Valgfritt. En vbTriState oppregningsverdi som spesifiserer om negative tall skal settes inn i parentes.

groupDigits: Valgfritt. En vbTriState enumerasjonsverdi som angir hvordan tallet, skal grupperes (i tusenvis osv.), ved å bruke gruppeskilletegnet som er angitt på systemets regionale innstillinger.

Feilkoder

13 Ukjent datatype

Eksempel:


    Sub TestFormatNumber
    testName = "Test 1: positive, 2 decimals"
    str2 = "12.20"
    str1 = FormatNumber("12.2", 2, vbFalse, vbFalse, vbFalse)
    msgbox( "FormatNumber returned: " + str1 + ", Expected: " + str2)

    testName = "Test 2: negative, 20 decimals, use leading zero"
    str2 = "-0.20000000000000000000"
    str1 = FormatNumber("-.2", 20, vbTrue, vbFalse, vbFalse)
    msgbox( "FormatNumber returned: " + str1 + ", Expected: " + str2)

    testName = "Test 3: negative, 20 decimals, no leading zero"
    str2 = "-.20000000000000000000"
    str1 = FormatNumber("-0.2", 20, vbFalse, vbFalse, vbFalse)
    msgbox( "FormatNumber returned: " + str1 + ", Expected: " + str2)

    testName = "Test 4: negative, no leading zero, use parens"
    str2 = "(.20)"
    str1 = FormatNumber("-0.2", -1, vbFalse, vbTrue, vbFalse)
    msgbox( "FormatNumber returned: " + str1 + ", Expected: " + str2)

    testName = "Test 5: negative, default leading zero, use parens"
    str2 = "(0.20)"
    str1 = FormatNumber("-0.2", -1, vbUseDefault, vbTrue, vbFalse)
    msgbox( "FormatNumber returned: " + str1 + ", Expected: " + str2)

    testName = "Test 6: group digits"
    str2 = "-12,345,678.00"
    str1 = FormatNumber("-12345678", -1, vbUseDefault, vbUseDefault, vbTrue)
    msgbox( "FormatNumber returned: " + str1 + ", Expected: " + str2)
    End Sub
  

Supporter oss!