Avrundings funksjon [VBA]

Avrunder en numerisk verdi til et spesifisert antall desimaler.

warning

Denne konstanten, funksjonen eller objektet er aktivert med utsagnet Option VBASupport 1 plassert før den kjørbare programkoden i en modul.


Denne funksjonen implementerer avrundingsregelen kjent som "avrund til jevn". Med denne regelen, når forskjellen mellom tallet som skal avrundes og dets nærmeste heltall er lik 0,5, avrundes tallet til nærmeste partall. Se eksemplene nedenfor for å lære mer om denne regelen.

note

Vær oppmerksom på at VBAs Round-funksjon fungerer annerledes enn LibreOffice Calcs Round-funksjon. I Calc, hvis forskjellen mellom tallet som skal avrundes og nærmeste heltall er nøyaktig 0,5, rundes tallet opp. Derfor, i Calc er tallet 2.5 avrundet til 3, mens ved å bruke VBAs Round-funksjon blir verdien 2.5 avrundet til 2 på grunn av "ravund-til-lik"-regelen.


Syntaks:

Round(expression [,numdecimalplaces])

Returverdi:

Double

Parametre:

uttrykk: Det numeriske uttrykket som skal avrundes.

numdecimalplaces: Valgfritt argument som spesifiserer antall desimaler i den resulterende avrundede verdien. Standardverdien er 0.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


  Option VBASupport 1
  Sub Example_Round
    Dim r 
    r = Pi
    print r ' 3,14159265358979
    print Round(r, 5) ' 3,14159
    r = exp(1)
    print r ' 2,71828182845904
    print Round(r) ' 3
  End Sub
 

Følgende eksempler illustrerer regelen "avrund til lik":


  ' Avrunding til nærmeste heltall (desimalplasser = 0)
  MsgBox Round(3.5) ' 4
  MsgBox Round(4.5) ' 4
  MsgBox Round(5.5) ' 6
  MsgBox Round(6.5) ' 6
  ' Avrunding med 2 desimaler (desimaltall = 2)
  MsgBox Round(1.555, 2) ' 1.56
  MsgBox Round(1.565, 2) ' 1.56
  MsgBox Round(1.575, 2) ' 1.58
  MsgBox Round(1.585, 2) ' 1.58
 

Supporter oss!