Input Function [VBA]

Returns the open stream of an Input or Binary file (String).

warning

Denne konstanten, funksjonen eller objektet er aktivert med utsagnet Option VBASupport 1 plassert før den kjørbare programkoden i en modul.


Syntaks:


    Input( Number as Integer, [# ] FileNumber as Integer)
  

Returverdi:

String

Parametre:

Number: Required. Numeric expression specifying the number of characters to return.

#: Optional.

FileNumber: Required. Any valid file number.

Feilkoder

6 Overflyt

52 Ugyldig filnavn eller filnummer

62 Lesing etter filslutt (EOF)

Eksempel:


    REM ***** BASIC *****
    Option VBASupport 1
    Sub Example_Input
      Dim MyData
      Open "MyDataFile.txt" For Input As #1
      Do While Not EOF(1)
        MyData = Input(1, #1)
        Print MyData
      Loop
      Close #1
    End Sub
  

Supporter oss!