MonthName-funksjon [VBA]

MonthName-funksjonen returnerer det lokaliserte månedsnavnet for et angitt månedsnummer.

warning

Denne konstanten, funksjonen eller objektet er aktivert med utsagnet Option VBASupport 1 plassert før den kjørbare programkoden i en modul.


Syntaks:


    MonthName(Month as Integer [,Abbreviate as Boolean])
  

Returverdi:

String

Parametre:

Måned: Verdi fra 1 til 12, januar til desember, der de tilhørende lokaliserte månedsnavn returneres.

Forkorte: Valgfritt. En boolsk verdi som indikerer om månedsnavnet skal forkortes.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


    REM ***** BASIC *****
    Option VBASupport 1
    Sub Example_MonthName
     Dim mBirthday as Integer
     mBirthday = 1
     print mBirthday &" "& MonthName(mBirthday,False)
    End Sub
  

Supporter oss!