MonthName Function [VBA]

The MonthName function returns the localized month name of a specified month number.

warning

Denne konstanten, funksjonen eller objektet er aktivert med utsagnet Option VBASupport 1 plassert før den kjørbare programkoden i en modul.


Syntaks:


    MonthName(Month as Integer [,Abbreviate as Boolean])
  

Returverdi:

String

Parametre:

Month: Value from 1 to 12, January to December, whose localized month name need to be returned.

Abbreviate: Optional. A Boolean value that indicates if the month name is to be abbreviated.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


    REM ***** BASIC *****
    Option VBASupport 1
    Sub Example_MonthName
     Dim mBirthday as Integer
     mBirthday = 1
     print mBirthday &" "& MonthName(mBirthday,False)
    End Sub
  

Supporter oss!