WeekdayName-funksjon [VBA]

WeekdayName-funksjonen returnerer ukedagsnavnet til en spesifisert ukedag.

warning

Denne konstanten, funksjonen eller objektet er aktivert med utsagnet Option VBASupport 1 plassert før den kjørbare programkoden i en modul.


Syntaks:


    WeekdayName(Weekday as Integer [,Abbreviate as Boolean [,FirstDayofWeek as Integer]])
  

Returverdi:

String

Parametre:

Ukedag: Verdi fra 1 til 7, mandag til søndag, ukedagsnavnet må beregnes.

Forkorte: Valgfritt. En boolsk verdi som indikerer om ukedagsnavnet skal forkortes.

FirstDayofWeek: Valgfritt. Angir den første dagen i uken.

Første dag i uken:

Navngitt konstant

Verdi

Beskrivelse

vbUseSystemDayOfWeek

0

Bruk National Language Support (NLS) API-innstilling

vbSun­day

1

Søndag (standard)

vbMonday

2

Mandag

vbTuesday

3

Tirsdag

vbWednesday

4

Onsdag

vbThursday

5

Torsdag

vbFriday

6

Fredag

vbSaturday

7

Lørdag


Feilkoder

Ingen

Eksempel:


    REM ***** BASIC *****
    Option VBASupport 1
    Sub Example_WeekdayName
     Dim tgf as Integer
     tgf = 6
     print tgf &" "& WeekdayName(tgf,False,vbSunday)
    End Sub
  

Supporter oss!