FormatDateTime Function [VBA]

Applies a date and/or time format to a date expression and returns the result as a string.

warning

Denne konstanten, funksjonen eller objektet er aktivert med utsagnet Option VBASupport 1 plassert før den kjørbare programkoden i en modul.


Syntaks:


    FormatDateTime (DateExpression as Date [, NamedFormat as Integer])
  

Returverdi:

String

Parametre:

DateExpression: The date expression to be formatted.

NamedFormat: An optional vbDateTimeFormat enumeration specifying the format that is to be applied to the date and time expression. If omitted, the value vbGeneralDate is used.

Date and Time formats (vbDateTimeFormat enumeration)

Named Constant

Value

Description

vbGeneralDate

0

Displays a date and/or time as defined in your system's General Date setting. If a date only, no time is displayed; If a time only, no date is displayed.

vbLongDate

1

Display a date using the long date format specified in your computer's regional settings.

vbShortDate

2

Display a date using the short date format specified in your computer's regional settings.

vbLongTime

3

Displays a time as defined in your system's Long Time settings.

vbShortTime

4

Display a time using the 24-hour format (hh:mm).


Feilkoder

13 Ukjent datatype

Eksempel:


    REM ***** BASIC *****
    Option VBASupport 1
    Sub DateFormat
     Dim d as Date
     d = ("1958-01-29 00:25")
     msgbox("General date format : " & FormatDateTime(d))
     msgbox("Long date format : " & FormatDateTime(d,vbLongDate))
     msgbox("Short date format : " & FormatDateTime(d,vbShortDate))
     msgbox("Long time format : " & FormatDateTime(d,3))
     msgbox("Short time format : " & FormatDateTime(d,vbShortTime))
    End Sub
  

Supporter oss!