SYD-funksjon [VBA]

Returnerer den aritmetiske synkende avskrivningsraten.

warning

Denne konstanten, funksjonen eller objektet er aktivert med utsagnet Option VBASupport 1 plassert før den kjørbare programkoden i en modul.


Syntaks:


SYD (Cost as Double, Salvage as Double, Life as Double, Period as Double)

Returverdi:

Double

Parametre:

Kost er startkostnaden for en tilgang.

Restverdi er verdien av en tilgang ved slutten av avskrivningen.

Levetid er avskrivningsperioden som bestemmer antall perioder i avskrivningen av tilgangen.

Periode er perioden du ønsker å beregne avskrivningen for.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleSYD
REM Beregn den årlige avskrivningen av en tilgang som koster $10 000 på
REM starten av år 1, og har en restverdi på $1000 etter 5 år.
Dim syd_yr1 As Double
REM Beregn avskrivningen i løpet av år 1.
syd_yr1 = SYD( 10000, 1000, 5, 1 )
skriv ut syd_yr1 ' syd_yr1 er nå lik 3000.
End Sub

Supporter oss!