SLN-funksjon [VBA]

Returnerer den lineære avskrivningen av en eiendel for én periode. Størrelsen på avskrivningen er konstant i avskrivningsperioden.

warning

Denne konstanten, funksjonen eller objektet er aktivert med utsagnet Option VBASupport 1 plassert før den kjørbare programkoden i en modul.


Syntaks:


SLN (Cost as Double, Salvage as Double, Life as Double)

Returverdi:

Double

Parametre:

Kostnad er startkostnaden for en tilgang.

Bjæring er verdien av en eiendel ved slutten av avskrivningen.

Liv er avskrivningsperioden som bestemmer antall perioder i avskrivningen av tilgangen.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleSLN
REM Beregn den årlige avskrivningen av en tilgang som koster $10 000 på
REM starten av år 1, og har en restverdi på $1000 etter 5 år.
Dim y_dep As Double
y_dep = SLN( 10000, 1000, 6 )
skriv ut y_dep ' returnerer 1500.
End Sub

Supporter oss!