Rentefunksjon [VBA]

Returnerer renten på et lån eller en investering.

warning

Denne konstanten, funksjonen eller objektet er aktivert med utsagnet Option VBASupport 1 plassert før den kjørbare programkoden i en modul.


Syntaks:


Rate( NPer as Double, Pmt as Double, PV as Double [FV as Variant], [Due as Variant], [Guess as Variant] )

Returverdi:

Double

Parametre:

NPer er det totale antallet perioder der livrente utbetales.

Pmt er den vanlige betalingen per periode.

PV er nåverdien av lånet/investeringen.

FV (valgfritt) er den fremtidige verdien av lånet/investeringen.

Forfall (valgfritt) definerer om betalingen forfaller ved begynnelsen eller slutten av en periode.

0 - betalingen forfaller ved slutten av perioden;

1 - betalingen forfaller ved begynnelsen av perioden.

Guess(valgfritt) bestemmer den estimerte verdien av interessen med iterativ beregning.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleRate
' Beregn renten som kreves for å betale ned et lån på $100 000 over
' 6 år, med betalinger på $1500, forfaller ved slutten av hver måned.
 Dim mRate As Double
 mRate = Rate( 72, -1500, 100000 )
 print mRate' mRate er beregnet til å være 0,00213778025343334
End sub

Supporter oss!