PV-funksjon [VBA]

Returnerer nåverdien av en investering som er et resultat av en serie regelmessige betalinger.

warning

Denne konstanten, funksjonen eller objektet er aktivert med utsagnet Option VBASupport 1 plassert før den kjørbare programkoden i en modul.


Syntaks:


Pmt( Rate as Double, NPer as Double, Pmt as Double, [FV as Variant], [Due as Variant] )

Returverdi:

Double

Parametre:

Rate er den periodiske renten.

NPer er det totale antallet perioder der livrente utbetales.

Pmt er den vanlige betalingen per periode.

FV (valgfritt) er den fremtidige verdien av lånet/investeringen.

Forfall (valgfritt) definerer om betalingen forfaller ved begynnelsen eller slutten av en periode.

0 - betalingen forfaller ved slutten av perioden;

1 - betalingen forfaller ved begynnelsen av perioden.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExamplePV
' Beregn nåverdien av en livrente som betaler $1000 per måned over 6 år.
' Renter er 10% per år og hver betaling gjøres i slutten av måneden.
Dim pv1 As Double
pv1 = PV( 0.1/12, 72, -1000 )
skriv ut pv1 ' pv1 er beregnet til å være 53978,6654781073.
End Sub

Supporter oss!