PPmt-funksjon [VBA]

Returnerer for en gitt periode betalingen på hovedstolen for en investering som er basert på periodiske og konstante betalinger og en konstant rente.

warning

Denne konstanten, funksjonen eller objektet er aktivert med utsagnet Option VBASupport 1 plassert før den kjørbare programkoden i en modul.


Syntaks:


Pmt( Rate as Double, Per as Double, NPer as Double, PV as Double, [FV as Variant], [Due as Variant] )

Returverdi:

Double

Parametre:

Rate er den periodiske renten.

Per Periodenummeret som du ønsker å beregne hovedbetalingen for (må være et heltall mellom 1 og Nper).

NPer er det totale antallet perioder der livrente utbetales.

PV er (nåværende) kontantverdi av en investering.

FV (valgfritt) er den fremtidige verdien av lånet/investeringen.

Forfall (valgfritt) definerer om betalingen forfaller ved begynnelsen eller slutten av en periode.

0 - betalingen forfaller ved slutten av perioden;

1 - betalingen forfaller ved begynnelsen av perioden.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExamplePPmt
' Beregn hovedstolbetalingene i månedene 4 og 5, for et lån som skal betales i sin helhet
' over 6 år. Renter er 10% per år og utbetalinger gjøres i slutten av måneden.
Dim ppMth4 As Double
Dim ppMth5 As Double
Hovedbetaling i måned 4:
ppMth4 = PPmt( 0.1/12, 4, 72, 100000 )
skriv ut ppMth4 ' ppMth4 er beregnet til å være -1044,94463903636.
Hovedbetaling i måned 5:
ppMth5 = PPmt( 0.1/12, 5, 72, 100000 )
skriv ut ppMth5' ppMth5 er beregnet til -1053,65251102833.
End Sub

Supporter oss!