Pmt-funksjon [VBA]

Beregner de konstante periodiske betalingene for et lån eller en investering.

warning

Denne konstanten, funksjonen eller objektet er aktivert med utsagnet Option VBASupport 1 plassert før den kjørbare programkoden i en modul.


Syntaks:


Pmt( Rate as Double, NPer as Double , PV as Double , [FV as Variant], [Due as Variant] )

Returverdi:

Double

Parametre:

Rate er den periodiske renten.

NPer er det totale antallet perioder der livrente utbetales.

PV er (nåværende) kontantverdi av en investering.

FV (valgfritt) er den fremtidige verdien av lånet/investeringen.

Forfall (valgfritt) definerer om betalingen forfaller ved begynnelsen eller slutten av en periode.

0 - betalingen forfaller ved slutten av perioden;

1 - betalingen forfaller ved begynnelsen av perioden.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


REM ***** BASIC *****
Option VBASUPPORT 1
' Beregn de månedlige innbetalingene til et lån som skal betales i sin helhet over 6 år.
' Renter er 10% per år og utbetalinger gjøres i slutten av måneden.
Sub ExamplePmt
 Dim myPmt As Double
 myPmt = Pmt( 0.1/12, 72, 100000 )
 Skriv ut MyPmt 'er beregnet til å være -1852,58377757705
End Sub

Supporter oss!