NPer-funksjon [VBA]

Beregner antall perioder for et lån eller en investering.

warning

Denne konstanten, funksjonen eller objektet er aktivert med utsagnet Option VBASupport 1 plassert før den kjørbare programkoden i en modul.


Syntaks:


NPer (Rate as Double, Pmt as Double, PV as Double, [FV as Variant], [Due as Variant])

Returverdi:

Double

Parametre:

Rate er den periodiske renten.

Pmt er livrenten som utbetales regelmessig per periode.

PV er (nåværende) kontantverdi av en investering.

FV (valgfritt) er den fremtidige verdien av lånet/investeringen.

Forfall (valgfritt) definerer om betalingen forfaller ved begynnelsen eller slutten av en periode.

0 - betalingen forfaller ved slutten av perioden;

1 - betalingen forfaller ved begynnelsen av perioden.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleNPer
 Dim period As Double
 period = NPer( 0.06, 153.75, 2600)
 Skriv ut periode ' returnerer -12,02. Betalingsperioden dekker 12.02 perioder.
End Sub

Supporter oss!