NPer Function [VBA]

Calculates the number of periods for a loan or investment.

warning

Denne konstanten, funksjonen eller objektet er aktivert med utsagnet Option VBASupport 1 plassert før den kjørbare programkoden i en modul.


Syntaks:


NPer (Rate as Double, Pmt as Double, PV as Double, [FV as Variant], [Due as Variant])

Returverdi:

Double

Parametre:

Rate is the periodic interest rate.

Pmt is the annuity paid regularly per period.

PV is the (present) cash value of an investment.

FV (optional) is the future value of the loan / investment.

Due (optional) defines whether the payment is due at the beginning or the end of a period.

0 - the payment is due at the end of the period;

1 - the payment is due at the beginning of the period.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleNPer
 Dim period As Double
 period = NPer( 0.06, 153.75, 2600)
 Print period ' returns -12,02. The payment period covers 12.02 periods.
End Sub

Supporter oss!