MIRR Function [VBA]

Calculates the modified internal rate of return of a series of investments.

warning

Denne konstanten, funksjonen eller objektet er aktivert med utsagnet Option VBASupport 1 plassert før den kjørbare programkoden i en modul.


Syntaks:


MIRR(Values() as Double, Investment as Double, ReinvestRate as Double)

Returverdi:

Double

Parametre:

Values(): An array of cash flows, representing a series of payments and income, where negative values are treated as payments and positive values are treated as income. This array must contain at least one negative and at least one positive value.

Investment: is the rate of interest of the investments (the negative values of the array).

ReinvestRate: the rate of interest of the reinvestment (the positive values of the array).

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleMIRR
 Dim cashFlow(0 to 3) As Double
 cashFlow(0) = -5
 cashFlow(1) = 10
 cashFlow(2) = 15
 cashFlow(3) = 8
 mirrValue = MIRR(cashFlow,0.5,0.1) * 100
 Print mirrValue ' returns 94.16. The modified internal rate of return of the cash flow.
End Sub

Supporter oss!