IPmt-funksjon [VBA]

Beregner den periodiske amortiseringen for en investering med regelmessige betalinger og en konstant rente.

warning

Denne konstanten, funksjonen eller objektet er aktivert med utsagnet Option VBASupport 1 plassert før den kjørbare programkoden i en modul.


Syntaks:


IPmt(Rate as Double, Per as Double, NPer as Double, PV as Double, [FV as Variant], [Due as Variant])

Returverdi:

Double

Parametre:

Rate er den periodiske renten.

Per er perioden som renters rente beregnes for. Periode=NPER hvis renters rente for siste periode beregnes.

NPer er det totale antallet perioder der livrente utbetales.

PV er den nåværende kontantverdien i rekkefølgen av betalinger.

FV (valgfritt) er ønsket verdi (fremtidig verdi) ved slutten av periodene.

Forfall (valgfritt) er forfallsdatoen for de periodiske betalingene.

0 - betalingen forfaller ved slutten av perioden;

1 - betalingen forfaller ved begynnelsen av perioden.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleIPmt
 Dim myIPmt As Double
 myIPmt = IPmt(0.05,5,7,15000)
 Print myIPmt ' returnerer -352,97 valutaenheter. Rentesammensetningen i den femte perioden (året) er 352,97 valutaenheter.
End Sub

Supporter oss!