FV-funksjon [VBA]

Returnerer den fremtidige verdien av en investering basert på periodiske, konstante betalinger og en konstant rente (Future Value).

warning

Denne konstanten, funksjonen eller objektet er aktivert med utsagnet Option VBASupport 1 plassert før den kjørbare programkoden i en modul.


Syntaks:


FV(Rate as Double, NPer as Double, Pmt as Double, [PV as Variant], [Due as Variant])

Returverdi:

Double

Parametre:

Rate er den periodiske renten.

NPer er det totale antallet perioder (betalingsperiode).

Pmt er livrenten som utbetales regelmessig per periode.

PV (valgfritt) er (nåværende) kontantverdi av en investering.

Forfall (valgfritt) definerer om betalingen forfaller ved begynnelsen eller slutten av en periode.

0 - betalingen forfaller ved slutten av perioden;

1 - betalingen forfaller ved begynnelsen av perioden.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleFV
 Dim myFV As Double
 myFV = =FV(0.04, 2, 750, 2500)
 Skriv ut myFV ' returnerer 4234,00 valutaenheter. Verdien ved slutten av investeringen er 4234,00 valutaenheter.
End Sub

Supporter oss!