DDB-funksjon [VBA]

Returnerer avskrivningen av en eiendel for en spesifisert periode ved å bruke den aritmetiske avskrivningsmetoden.

warning

Denne konstanten, funksjonen eller objektet er aktivert med utsagnet Option VBASupport 1 plassert før den kjørbare programkoden i en modul.


Syntaks:


DDB(Cost As Double, Salvage As Double, Life as Double, Period as Double, [Factor as Variant])

Returverdi:

Double

Parametre:

Kost fastsetter startkostnaden for en tilgang.

Redding fastsetter verdien av en eiendel ved slutten av levetiden.

Levetid er antall perioder (for eksempel år eller måneder) som definerer hvor lenge eiendelen skal brukes.

Periode angir perioden som verdien skal beregnes for.

Faktor (valgfritt) er faktoren som avskrivningen reduseres med. Hvis en verdi ikke er angitt, er standard faktor 2.

Bruk denne formen for avskrivning hvis du krever en høyere innledende avskrivningsverdi i motsetning til lineær avskrivning. Avskrivningsverdien blir mindre for hver periode og brukes vanligvis for eiendeler hvis verditap er høyere kort tid etter kjøpet (for eksempel kjøretøy, datamaskiner). Vær oppmerksom på at bokført verdi aldri vil nå null under denne beregningstypen.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleDDB
 Dim ddb_yr1 As Double
 ddb_yr1 = DDB(75000,1,60,12,2)
 Skriv ut ddb_yr1 ' returnerer 1 721,81 valutaenheter.
End Sub

Supporter oss!