GetDefaultContext-funksjonen

Returnerer standardkonteksten til prosesstjenestefabrikken, hvis den finnes, ellers returnerer en nullreferanse.

Denne funksjonen returnerer standard komponentkontekst som skal brukes, hvis du instansierer tjenester via XmultiServiceFactory. Se kapittelet Professional UNO i utviklerveiledningen api.libreoffice.org for mer informasjon.

Supporter oss!