CreateObject-funksjon

Oppretter et UNO-objekt. På Windows kan også opprette OLE-objekter.

Denne metoden oppretter forekomster av typen som sendes som parameter.

Syntaks:

oObj = CreateObject(type)

Parametre:

type: typen objekt som skal opprettes, som en streng.

Eksempel:


  Type address
    Name1 As String
    City As String
  End Type
   
  Sub main
    myaddress = CreateObject("address")
    MsgBox IsObject(myaddress)
  End Sub
 

Supporter oss!