ThisComponent Objekt

Denne komponenten representerer gjeldende dokument i grunnleggende makroer. Den adresserer den aktive komponenten hvis egenskaper kan leses og angis, og hvis metoder kan kalles. Egenskaper og metoder tilgjengelig gjennom ThisComponent avhenger av dokumenttypen.

Syntaks:


  ThisComponent

Når det aktive vinduet er et basisskjema, spørring, rapport, tabell eller visning, returnerer ThisComponent gjeldende Form-informasjon.

tip

Når aktivt vindu er Basic IDE, returnerer ThisComponent objektet komponenten som eier det gjeldende skriptet.


Eksempel:


Sub Main
' oppdaterer "Innholdsfortegnelsen" i et tekstdokument
Dim allindexes, index As Object
    allindexes = ThisComponent.getDocumentIndexes()
    index = allindexes.getByName("Innholdsfortegnelse1")
    ' bruk standardnavnet for innholdsfortegnelse og en 1
    index.update()
End Sub

Supporter oss!