GetGuiType-funksjonen

Returnerer en numerisk verdi som spesifiserer det grafiske brukergrensesnittet.

Denne funksjonen er kun tilgjengelig for nedadgående kompatibilitet med tidligere versjoner. Returverdien er ikke definert i klient-server-miljøer.

Syntaks:


GetGUIType()

Returverdi:

Heltall

Returverdier:

1: Windows

4: UNIX

Eksempel:


   Sub ExampleEnvironment
     MsgBox GetGUIType
   End Sub

Supporter oss!