GlobalScope-spesifikasjonselement

For å administrere personlige eller delte bibliotekscontainere (Applikasjonsmakroer eller Mine makroer) fra et dokument, bruk GlobalScope-spesifikasjonen.

Grunnleggende kildekode og dialoger er organisert i bibliotekscontainere Biblioteker kan inneholde moduler og dialogbokser.

I Basic:

Basic biblioteker og moduler kan administreres med BasicLibraries-objektet. Biblioteker kan søkes, utforskes og lastes på forespørsel. Overvåke dokumenthendelser illustrerer innlasting av LibreOffice-bibliotek.

I dialoger:

Dialogbiblioteker og dialogbokser kan administreres med DialogLibraries-objektet. Åpning av en dialog med grunnleggende illustrerer hvordan du viser LibreOffice delte dialoger.

BasicLibraries og DialogLibraries-beholdere finnes på applikasjonsnivå og i hvert dokument. Dokumentets bibliotekscontainere trenger ikke GlobalScope-spesifikasjonen for å administreres. Hvis du vil kalle en global bibliotekscontainer (plassert i Applikasjonsmakroer eller Mine makroer) fra et dokument, må du bruke GlobalScope-spesifikasjonen .

Syntaks:

GlobalScope specifier

Eksempel:

Eksempel i dokumentet Basic


    ' ringer Dialog1 i dokumentbiblioteket Standard
    oDlgDesc = DialogLibraries.Standard.Dialog1
    ' ringer Dialog2 i applikasjonsbiblioteket Library1
    oDlgDesc = GlobalScope.DialogLibraries.Library1.Dialog2

Supporter oss!