CreateUnoDialog-funksjon

Oppretter et Basic Uno-objekt som representerer en Uno-dialogkontroll under Basic-kjøring.

Dialoger er definert i dialogbibliotekene. For å vise en dialog, må en "live" dialog opprettes fra biblioteket.

Se Eksempler.

Syntaks:

CreateUnoDialog( oDlgDesc )

Eksempel:


  ' Få dialogbeskrivelse fra dialogbiblioteket
  oDlgDesc = DialogLibraries.Standard.Dialog1
  ' Generer "live" dialog
  oDlgControl = CreateUnoDialog( oDlgDesc )
  ' vis "live" dialog
  oDlgControl.execute

Supporter oss!