GetProcessServiceManager-funksjonen

Returnerer ProcessServiceManager (sentral Uno ServiceManager).

Denne funksjonen er nødvendig når du vil instansiere en tjeneste ved å bruke CreateInstanceWithArguments.

Syntaks:

oServiceManager = GetProcessServiceManager()

Eksempel:


    oServiceManager = GetProcessServiceManager()
    oIntrospection = oServiceManager.createInstance("com.sun.star.beans.Introspection");
    ' dette er det samme som følgende utsagn:
    oIntrospection = CreateUnoService("com.sun.star.beans.Introspection")

Supporter oss!